De schrijvers

Trudi Canavan

De uitgiftes

De Magi
De Opperheer
Het Magi

De Zwarte Magier

Situering

Karakters

Taal en religie

Geografie