De Elfen

Situering

De serie is een mooi voorbeeld van Epische Fantasy: een eigen wereld, verschillende volkeren en soorten, magie, heroiek en avontuur. Bernard Hennen is schatplichtig aan Tolkien, maar bijna alle epische fantasy is dat.
De fantasy is niet hard, eerder geidealiseerd en hoofs. Geen gruwelijke plotwendingen, geen uitegwerkte inslechte personages, maar herkenbare personages die deels goed en deels slecht zijn.

Karakters

Het volk van de vikingen, met een jarl aan het hoofd van elk dorp en een koning die over het land regeert, Een geromantiseerde vikingsstam zonder barbaarse trekjes van de echte vikingen.
De elfen, geregeerd door de koningin Emerelle, een machtige tovenares en een directe afstammeling van de alfen. De Alfen, een volk die de voorouders zijn van alle mythische wezens, een soort van uberelfen.
Centauren, een volk van bon vivants die graag knokken en zuipen. Maar die trouw zijn aan hun volk en hun bondgenoten.
De Trollen, een volk van granietgrijze reuzen. Het zijn niet de leeghoofdige wezens uit Tolkien, maar een vollk met een eigen identiteit, een eigen magie en eigen doelen en dromen. Je leert het volk kennen in eerste plaats als de slechte want het zijn de vijanden van de koningin, maar gaandeweg lijkt de koningin ook niet de onschuld zelve te zijn en zijn de trollen een onrecht aangedaan die ze willen hersteld zien. Ze zijn wat onbeholpen en ruw, maar gaandeweg leer je de verschillende karakters wel apprecieren.

Taal en religie

Er wordt geen nadrukkelijke uitleg gegeven over verschillende talen, noch over hun oorpsrong en hoe ze klinken. Er is een taal van de vikingen en er is er een die alle mythische wezens spreken en de twee kunnen elkaar niet begrijpen als ze de taal niet machtig zijn.
De religie bij de elfen ontbreekt. Deze van de mensen is vergelijkbaar met een beperkt deel van de noordse mythologie. D ebelangrijkste god waar gesproken van wordt, is Luth die het noodlot weeft. Een soort van almachtige god. De vikingen geloven dat hij met de mensheid begaan is en dat hij de individuele mensen kent en hun lot bepaalt. Andere goden worden niet besproken.

Geografie

Er zijn verschillende werelden, geschapen door de Alfen, de voorouders van alle mythische wezens. De alfenwereld waar de mythische wezens wonen, de mensenwereld waar de mensen wonen en de gebroken werelden, een wereld die letterlijk in stukken en brokken gebroken is en die in de Leegte zweeft. Men kan zich van wereld tot wereld verplaatsen via alfensterren, portalen.
De elfenwereld lijkt sterk op de Tolkieniaanse wereld wat betreft de elfen, maar de wereld wordt ook met andere wezens bevolkt, zoals centauren en andere minder bekende mythische creaturen.
De mensenwereld is hier beperkt tot een scandinavische vroeg middeleeuwse wereld, waar we een vikingdorp herkennen met een jarl. Maar dan vikingen zonder de drang naar expansie en rooftochten. Een soort geromantiseerde versie van de vikingen zonder de harde barbaarse trekken.