De schrijvers

Trudi Canavan

De uitgiftes

De Afgezant
De Verrader

Sonea

Situering

Karakters

Taal en religie

Geografie