De uitgiftes

Uit de reeks De Boeken van Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard

Cover: Hardcover
Pagina's: 96
Gepubliceerd in 2005
Uitgegeven door Luitingh Fantasy
ISBN: 9789024554539

Uit dezelfde reeks:

De Drakentroon
De Steen des Afscheids
De Groene Engeltoren: De Belegering
De Groene Engeltoren: Het Ontzet
Brandende Man

Brandende Man

Verhaal

De hoofdpersoon is Breda, een jong meisje van het Meervolk en haar stiefvader, Heer Sulis van de Nabbanai die de Hoge Burcht bewonen. In herinneringen vertelt zij over haar geliefde, een soldaat genaamd Tellarin, over haar moeder en hoe zij haar stiefvader ontmoette en over de heks Valada. Zij verhaalt over de vreemde gebeurtenissen in de Hoge Burcht en de zoektocht van haar stiefvader naar de Brandende Man die het antwoord kan geven op zijn vraag, een vraag waar geen antwoord op mogelijk is. De zoektocht naar dit antwoord heeft haar stiefvader zijn ballingschap opgeleverd en een prijs op zijn hoofd.

Stijl

Het genre science fiction en fantasy is het genre voor Tad Williams, en dit voor twee redenen: ten eerste de vrijheid die het genre heeft aan de verhalen en aan de schrijver, ten tweede Tad Williams is een man die geen korte verhalen kan schrijven. Hij schrijft epische fantasy omdat hij veel woorden nodig heeft om zijn verhaal te doen. Voor hem is een genre in principe een contract, aangegaan door de schrijver naar zijn lezer toe. De lezer is vrij vergevingsgezind, hij laat de schrijver veel toe, maar op het einde van de rit (of het verhaal) wil de lezer wel waar hij voor gekozen heeft: hij wil zijn verwachtingen gelezen hebben. Hoe de schrijver daar geraakt, daar geeft de lezer hem genoeg ruimte voor. Het verhaal groeit naarmate het geschreven wordt, er komen nevenplots of afwijkingen bij en daar is ruimte voor nodig. Ruimte die de genres van Science fiction en fantasy voldoende bieden.
De boeken hebben een gelijkaardige opbouw: het verhaal start simple, dan komet ere en chaotische en meest bombastische wending die alle wegen open laat. Gaandeweg het verhaal zullen de karakters keuzes maken die het verhaal terug stroomlijnen in de richting waar het naartoe moet gaan.
Net als bij Tolkien, geeft Tad Willaims de nodige aandacht aan het uitwerken van de wereld en de personages. Folklore en mythologie, talen en eigen cultuur en geschiedenis, reliegie en politiek worden meegenomen om meer realiteit aan het verhaal mee te geven. De karakters zijn niet enkel speerdragers, zelfs de kleinere rollen worden met de nodige zorg uitgewerkt en beschreven. Zo krokgt het verhaal meer diepgang en realiteit.
Humor spelt volgens Tad Williams ook een heel grote rol in de storytelling van de verhalen. Het hoeft niet altijd op het moment zelf dat er iets gebeurt, dat er een humoristische noot het drama wat moet verzachten, het mag ook later maar duidelijk verweven. Dat heeft het verhaal meer samenhang en terug, meer diepgang en realiteit. En som mag die humor wel wat plat zijn, want mensen in het echte leven lachen ook zelfs met platte humor.
Belangrijk in het leven is dat er geen zwart wit tegenstellingen zijn, maar veel grijze gebieden. Zo ook in zijn verhalen: niets is echt maar een kant van het spectrum: goed kan soms zijn slechte kant laten zien, slecht heeft soms meer goede kanten in zich dan gedacht.
De notie van magie gebruikt Tad Williams wel in zijn verhalen, maar in geringe mate. Overmatig gebruik van magie leidt tot ontkenning van het nut van magie.
Een belangrijk concept in de verhalen van Tad Williams zijn familiebanden en de eigen identiteit. De familie geeft een zekere realiteit aan een individu, maar het is ook aan dat individu om zijn eigen persoonlijkheid te vinden en te definieren.
Als rasechte Amerikaan is kolonialisme ook een topic die Tad Williams bezig houdt. De idee van de “originele” mensen die woonden in een land en die migranten verwelkomden, om dan later te zien dat die migranten hen gingen overheersen, is een stigma waar sommige Amerikanen mee worstelen, zoals sommige Duitsers nog steeds worstelen met de stigma van de oorlogen. Tad Williams beschrijft de relaiteit dat het gebeurt, maar kiest tussen de lijnen door de kant van de overheerste aboriginals.
Tad Williams speelt met het idee dat religie dezelfde wortels deelt als mythologie: het geeft een zekere spirituele legitimiteit aan sommige politieke instanties. Een erg volwassen opvatting van godsdienst die het verhaal extra dimensie geeft op vlak van sociale interacties.
Het hele verhaal is intrigerend en de koel- en duisterheid waarin het zich afspeelt, zijn bijna tastbaar. Los te lezen van de reeks Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard'; het verhaal speelt zich lang voor die periode af.

Appreciatie

Het deed goed om nog eens een verhaal te lezen uit de wereld van Osten Ard. Het miste natuurlijk wel een beetje van de grandeur van de reeks Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard, het is dan ook een kortverhaal. Maar onderhoudend.