De schrijvers

Auteur: W.J. Maryson
Illustrator: Nico Keulers
Vertaler:

Van dezelfde auteur:

Emaendor
Fiander
Sperling
Vloch

De uitgiftes

Uit de reeks Meestermagier

Cover: Paperback
Pagina's: 348
Gepubliceerd in 1998
Uitgegeven door Meulenhoff M
ISBN: 9029058749

Uit dezelfde reeks:

Sperling
Emaendor
Vloch
Fiander

Vloch

Verhaal

Om het onnoembare kwaad dat de wereld Aiden bedreigt te keren, begint een reisgezelschap van negen gezellen onder aanvoering van de jonge Jyll, van wie wordt gefluisterd dat hij de Ene, de Erfgenaam is, aan een gevaarlijke queeste, een speurtocht naar de Vijf Aartszwaarden en het Boek van Kennis.
Na een droomreis naar de Kille Noordlanden besluit D'Anjal, die ooit Jyll heette, op aanwijzing van het Orakel Alde Wynthe zijn reisgezelschap van Negen op te splitsen in twee groepen. De omstandigheden laten hem geen keuze. De in stervensnood verkerende Reuzen hebben dringend hulp nodig en de Alvii moeten worden gewaarschuwd.
Tegelijk maken meestermagiers, Heren van het Spoor en vertegenwoordigers van de aartsvolken zich op voor het Convent van Bregaua, waar besloten zal worden hoe de opmars van Yrroth, de Zwarte Heer, met gezamenlijke inspanning tot staan kan worden gebracht. Voor de laatste honderdentien overlevende reuzen breken al gauw spannende tijden aan. Opmerkelijk is dat één van hen onwetend is van het feit dat zijn reuzenzwaard Vlug ooit een andere naam kende...

Stijl

Appreciatie

Beter een goede kopie dan een slecht origineel

Dat was het antwoord van Wim Stolk (de auteur zijn echte naam), toen hem gevraagd werd of hij zich bewust was dat deze reeks heel nauw aanleunde bij het opus van Tolkien. Om niet te zeggen een soort van kopie was.
Hij heeft ondertussen deze kritiek al op vele fora en tijdens vele events mogen aanhoren. Men kan er niet van uit dat er heelw at elementen zijn waar Stolk schatplichtig is aan Tolkien. En waar hij zonder schroom ideeen van overgenomen heeft.
Toch mag dit werk gelezen worden. Leuk en typisch een epos waarin een onbeduidende niemendal opeens de enige lijkt te zijn die de wereld kan redden.