Steen der Tranen

Verhaal

Na de nederlaag van Darken Rahl, trekken Richard en Kahlan terug naar het Moddervolk om er te trouwen. De voorbereidingen voor hte feest zijn in volle gang, maar Richard wordt geplaagd door erge hoofdpijnen. Dan komen er drie vrouwen, Zusters van het Licht, die Richard willen meenemen naar hun thuisland, de Oude Wereld. Ze vertellen hem dat als hij hen niet volgt, hij zal sterven aan de pijnen, omdat hij de gave heeft. Om mee te gaan moet Richard wel een halsband omdoen, maar na zijjn avontuur met Denna, de Mord-Sith, ziet hij dat als een te groot risico en weigert. Het is uiteindelijk Kahlan die hem dwingt de halsband aan te doen.
Tegelijk komen ze te weten dat door een van de Kistjes van de Orde te openen, ze de Sluier gescheurd hebben. De Sluier is de grens die de wereld van de levenden scheidt van de wereld van de doden. Enkel een magiër die met beide kanten van de magie, de Additieve en de Subtractieve magie - geboren is, kan hem weer dichten.
Richard trekt met Zuster Verna terug naar de Oude Wereld, naar het Paleis der Profeten. Ze trekken door een woestijn die bezaaid is met magische schilden en boobytraps. Na die grens, trekken ze door ruig gebeid waar ze in contact komen met de volkeren die daar leven. Een van de dingen die hij moet doen, is een vrouw doden van een vijandig volk. Hij weigert echter en bevrijdt de vrouw. Hij neemt ze, samen met Zuster Verna, terug naar haar volk, maar als dank moet hij vechten met 30 meesterzwaardvechters. Tijdens dat gevecht ontdekt Richard een ander aspect van het Zwaard, het heeft een geheugen van alle bewegingen en stoten die het ooit heeft uitgevoerd. Door een te worden met het zwaard kan hij uiteindelijk de 30 meesters doden en door dat exploot, wordt hij de echtgenoot van Du Chaillu, de vrouw die hij gered heeft en tegelijk de leider van het volk.
Te langen leste komen Richard en Verna aan in het Paleis der Profeten, waar Richard ineens een goede indruk maakt door iedereen met de dood te bedreigen als ze hem niet vrijlaten. Hij ziet zichzelf, door de Rada'Han rond zijn nek, als hun gevangene. Tijdens de maanden die hij er doorbrengt, leert hij echter niets over zijn gave. En ondertussen passeert de tijd er veel sneller dan in de rest van de wereld, door ene betovering die gelegd is op het paleis.
Ondertussen is Kahlan terug in het Middeland en vindt ze haar geboortestad verwoest en uitegmoord. Samen met haar drie Moddervolkkrijgers, jaagt ze het leger op dat de stad heeft geplunderd. Op weg komen ze ook de restanten van een jongerenleger tegen, dat ze onder haar hoede neemt. De vijand van de Nieuwe Wereld krijgt stilaan een gezicht en een naam: de Imperiale Orde.
Ondertussen is Richard gevangen in een profetie, die spreekt van de dood van Kahlan om de Sluier te kunnen sluiten. Hij ontvlucht het Paleis, haalt de Torens van Verderf neer die het magisch schild was tussen de Oude en de Nieuwe Wereld en haast zich naar Kahlan. Dankzij een ingenieus plan van Zedd heeft Kahlan de profetie laten uitekomen en tegelijk is ze in leven gebleven. Eens te meer zijn ze herenigd in hun liefde voor elkaar.

Stijl

Appreciatie