De uitgiftes

Uit de reeks De Boeken van Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard

Cover: Paperback
Pagina's: 754
Gepubliceerd in 1999
Uitgegeven door
ISBN: 902451567X

Uit dezelfde reeks:

De Drakentroon
De Steen des Afscheids
De Groene Engeltoren: De Belegering
De Groene Engeltoren: Het Ontzet
Brandende Man

De Drakentroon

Verhaal

Het verhaal gaat over de jonge Simon die op het kasteel de Hayholt een keukenhulpje is. Simon droomt ervan een groot strijder of machtig tovenaar te worden. Op een gegeven moment krijgt hij echter de kans om leerling van de tovenaar Morgenes te worden. Die wil hem geen magie leren, maar wel lezen, schrijven en logisch nadenken. Wat Simon niet weet, is dat er in zijn land grote veranderingen op komst zijn. De oude koning Prester John overlijdt en zijn zoon Elias volgt hem op.
Elias laat zich beïnvloeden door de schijnheilige priester Pryrates, die zich in werkelijkheid met duistere magie bezighoudt. Elias en Pryrates graven het magische zwaard Smart op en sluiten een verbond met de kwaadaardige Stormkoning. Deze koning is niemand minder dan Ineluki, de onsterfelijke leider van de Nornen. De Nornen zijn een soort Elven, net als hun verwanten de Sithi. Vele eeuwen geleden zijn er door een geschil echter twee groepen ontstaan. De volgelingen van Ineluki zijn kwaadaardig tegenover de mensheid en proberen de macht in heel Osten Ard over te nemen. Elias en Pryrates helpen hen hierbij. Elias' broer Jozua Eenhand komt tegen hem in opstand, en ook Elias' dochter Prinses Miriamele sluit zich bij het verzet aan. Simon raakt in hun strijd verwikkeld als hij ontdekt dat Jozua in de grotten onder de Hayholt wordt vastgehouden. Samen met Morgenes bevrijdt Simon Jozua, maar Pryrates en Elias ontdekken dit. Morgenes wordt gedood en Simon weet maar op het nippertje te ontsnappen.
Na omzwervingen in de wildernis ontmoet hij de trol Binabik. Het tweetal gaat samen met Binabiks tamme wolf Quantaqa op weg naar Naglimund, de vesting van Jozua. Na verschillende avonturen eenmaal daar aangekomen overleggen de bondgenoten over het te volgen plan. Elias laat zijn legers optrekken richting Naglimund. De rebellen denken het beleg te kunnen weerstaan, maar weten niet dat de Nornen aan Elias kant staan. Naglimund wordt verwoest en een enorme slachting vindt plaats. Slechts een klein groepje onder leiding van Jozua weet te ontsnappen. Simon en Binabik zijn dan echter niet meer in het kasteel. Zij zijn op een speciale missie gestuurd naar het noorden. De geleerde collega's van Morgenes zijn tot de conclusie gekomen dat alleen de drie magische zwaarden Minneyar, Smart en Doorn de overwinning kunnen brengen. Simon en Binabik weten dat Elias er al één heeft en gaan op zoek naar deze resterende twee verdwenen zwaarden. Deze tocht brengt hen echter wel in de buurt van Stormpiek, de vesting van de Stormkoning. Na een ontmoeting met de Sithi besluit de Elvenprins Jiriki, die zijn leven aan Simon te danken heeft, hen te vergezellen. De groep die nu uit mensen, sithi, een trol en een wolf bestaat, vindt uiteindelijk het zwaard Doorn. Ze komen echter tegenover Ingen Jegger, een gevaarlijke volgeling van de Stormkoning, en een heuse draak te staan. Simon verdedigt zijn vrienden met het zwaard Doorn en doodt de draak. Hij raakt hierbij wel gewond. Ook Ingen Jegger raakt gewond en is voorlopig buiten spel gezet.

Stijl

Het genre science fiction en fantasy is het genre voor Tad Williams, en dit voor twee redenen: ten eerste de vrijheid die het genre heeft aan de verhalen en aan de schrijver, ten tweede Tad Williams is een man die geen korte verhalen kan schrijven. Hij schrijft epische fantasy omdat hij veel woorden nodig heeft om zijn verhaal te doen. Voor hem is een genre in principe een contract, aangegaan door de schrijver naar zijn lezer toe. De lezer is vrij vergevingsgezind, hij laat de schrijver veel toe, maar op het einde van de rit (of het verhaal) wil de lezer wel waar hij voor gekozen heeft: hij wil zijn verwachtingen gelezen hebben. Hoe de schrijver daar geraakt, daar geeft de lezer hem genoeg ruimte voor. Het verhaal groeit naarmate het geschreven wordt, er komen nevenplots of afwijkingen bij en daar is ruimte voor nodig. Ruimte die de genres van Science fiction en fantasy voldoende bieden.
De boeken hebben een gelijkaardige opbouw: het verhaal start simple, dan komet ere en chaotische en meest bombastische wending die alle wegen open laat. Gaandeweg het verhaal zullen de karakters keuzes maken die het verhaal terug stroomlijnen in de richting waar het naartoe moet gaan.
Net als bij Tolkien, geeft Tad Willaims de nodige aandacht aan het uitwerken van de wereld en de personages. Folklore en mythologie, talen en eigen cultuur en geschiedenis, reliegie en politiek worden meegenomen om meer realiteit aan het verhaal mee te geven. De karakters zijn niet enkel speerdragers, zelfs de kleinere rollen worden met de nodige zorg uitgewerkt en beschreven. Zo krokgt het verhaal meer diepgang en realiteit.
Humor spelt volgens Tad Williams ook een heel grote rol in de storytelling van de verhalen. Het hoeft niet altijd op het moment zelf dat er iets gebeurt, dat er een humoristische noot het drama wat moet verzachten, het mag ook later maar duidelijk verweven. Dat heeft het verhaal meer samenhang en terug, meer diepgang en realiteit. En som mag die humor wel wat plat zijn, want mensen in het echte leven lachen ook zelfs met platte humor.
Belangrijk in het leven is dat er geen zwart wit tegenstellingen zijn, maar veel grijze gebieden. Zo ook in zijn verhalen: niets is echt maar een kant van het spectrum: goed kan soms zijn slechte kant laten zien, slecht heeft soms meer goede kanten in zich dan gedacht.
De notie van magie gebruikt Tad Williams wel in zijn verhalen, maar in geringe mate. Overmatig gebruik van magie leidt tot ontkenning van het nut van magie.
Een belangrijk concept in de verhalen van Tad Williams zijn familiebanden en de eigen identiteit. De familie geeft een zekere realiteit aan een individu, maar het is ook aan dat individu om zijn eigen persoonlijkheid te vinden en te definieren.
Als rasechte Amerikaan is kolonialisme ook een topic die Tad Williams bezig houdt. De idee van de “originele” mensen die woonden in een land en die migranten verwelkomden, om dan later te zien dat die migranten hen gingen overheersen, is een stigma waar sommige Amerikanen mee worstelen, zoals sommige Duitsers nog steeds worstelen met de stigma van de oorlogen. Tad Williams beschrijft de relaiteit dat het gebeurt, maar kiest tussen de lijnen door de kant van de overheerste aboriginals.
Tad Williams spelt met het idee dat religie dezelfde wortels deelt als mythologie: het geeft een zekere spirituele legitimiteit aan sommige politieke instanties. Een erg volwassen opvatting van godsdienst die het verhaal extra dimensie geeft op vlak van sociale interacties.

Appreciatie

Ik heb de reeks gelezen voor het eerst in 1992, toen de boeken nog 900 BEF kostten. Ik had toen ook al kennis gemaakt met Tolkien en zijn wereld en ik was toen op zoek naar boeken die me hetzelfde gevoel konden geven, zonder een flauw aftreksel of kopie te zijn. En dat vond ik toen in het De Boeken van Heugenis, Smart en het Sterrenzwaard.
Het verhaal van SImon de koksjongen als antiheld, de epische strijd tegen de Nornen, de eigenaardige visie op bondgenootschap van de Sithi, het sprak tot de verbeelding, de wereld zoog me op zonder een afkooksel te zijn Tolkiens Midden-aarde.
Het verhaal was boeiend, de personages hadden een voor mij toen ongekende diepgang en het plot was ijzersterk, helemaal niets aai doordat er veel nevenplots en plotselinge wendingen waren. Een echte aanrader voor iemand die van epische fantasy houdt.