De uitgiftes

Cover: Paperback
Pagina's: 520
Gepubliceerd in 0
Uitgegeven door
ISBN: 9024515424

De beproeving

Verhaal

Het stof vormde een nauwelijks doorzichtige waas dat het stadje Arnette het aanzien van een spookstad gaf: in de hoofdstraat lagen soldaten en honden naast elkaar in de goot: onbeweeglijk, dood. Zelfs de zon liet Arnette in de steek en het stadje verduisterde onder de vleugels van de nacht... De Grote Plaag is voorbij. Het land blijft vrijwel ontvolkt achter. De schaarse overlevenden halen even opgelucht adem; maar niet voor lang. Niemand kon de beproeving voorzien die eenieder dwingt een keuze te maken tussen voor of tegen, tussen goed of kwaad. In een meedogenloze strijd die het verloop van de toekomst voorgoed zal bepalen staan twee machten verbeten tegenover elkaar... Flagg, de man zonder gezicht, vertegenwoordigt het Kwade. Overal waar hij gaat zaait hij angst, verraad en bedrog. Onder zijn schrikbewind lijkt vrijheid een betekenisloos begrip te worden. Moeder Abigail staat voor het Goede. Haar aanhangers vestigen hun laatste desperate hoop op haar ondoorgrondelijke aspecten. De beproeving is een hoogst originele roman waarin tegen een beklemmende achtergrond vol duistere mystiek en huiveringwekkende spanning één vraag centraal staat: zal het Goede weten te overwinnen en de dreiging die het restant van de welwillende mensheid als een wolk van rampspoed boven het hoofd hangt, kunnen afwenden?

Stijl

Appreciatie