De uitgiftes

Cover: Paperback
Pagina's: 448
Gepubliceerd in 1998
Uitgegeven door Meulenhoff Boekerij
ISBN: 9029055685

Legende Van Abraxas

Verhaal

In het mytische landschap van de Spaanse Pyreneeen worden voorbereidingen getroffen voor de bouw van het grootste reuzenrad ter wereld. Tegelijk doen zich de eerste tekenen voor dat de magie met het herrijzen van het rad op de wereld zal wederkeren. Toevalliger wijs (of niet?) zal het rad worden gebouwd op de plaats waar de zintuigen van de Vossengod begraven liggen. Ook in het grijze verleden, waar de weerspannige krijger Flamen een ontevreden bestaan leidt, blijven deze tekenen niet onopgemerkt. Het volk waarbij Flamen zijn toevlucht heeft gezocht, de Aumen, constateert dat ze door deze ontwikkeling wellicht hun magische vermogens zullen verliezen. Om dit te voorkomen moeten de Aumen zich meester maken van de mystieke Ondergangsprofetieën, die lang geleden verloren zijn geraakt. Anderen hebben zo hun eigen plannen, bijvoorbeeld de alomtegenwoordige Vossengod. Hij heeft zich verplicht zijn meester Abraxas ooit naar deze wereld te brengen, en hij wil zijn zintuigen terug. De mogelijke gevolgen zijn chaos en de kans dat aan het bestaan van de hedendaagse mens een einde zal komen...

Stijl

Appreciatie