De schrijvers

Auteur: Robin Hobb
Illustrator:
Vertaler: Erica Feberwee en Peter C

Van dezelfde auteur:

De Moordenaar van de Nar
Drakenhoeder
Leerling en Meester
Moordenaarsleerling

De uitgiftes

Uit de reeks De Zieners

Cover: Paperback
Pagina's: 352
Gepubliceerd in 1995
Uitgegeven door Uitgeverij M
ISBN: 9022536025

Uit dezelfde reeks:

Leerling en Meester

Leerling en Meester

Verhaal

Een naamloze bastaard van de prins wordt achtergelaten aan de poorten van het kasteel Hertenhorst, waar het opgevangen wordt door het paleispersoneel. Het krijgt de naam FitzChevalric. Hij wordt toevertrouwd aan de stalmeester Burrich, die in hem de zonde van zijn verafgoodde meester ziet. Door de komst van de bastaardzoon, doet de kroonprins afstand van de troon en gaat hij in vrijwillige banning met zijn vrouw.

In zijn eenzaamheid maakt Fritz vriendschap met een hond, maar de band gaat veel dieper. Fritz heeft namelijk de Wijsheid, een vorm van magie die hem in staat stelt een diepe band te smeden met een bepaald dier. Burrich, die afweet van de Wijsheid, ziet dat als een smet en probeert hardhandig Fritz op te voeden zonder Wijsheid.

Jaren later wordt Fritz bij de oude koning Vlijm geroepen, die hem in dienst neemt als man van de koning. Hij krijgt een eigen kamer in plaats van de stallen en hij moet allerlei lessen volgen. Schrijflessen van meester Fedwren, lessen in de krijgskunst van wapenmeester Hodd, en zelfs lessen in hoofelijkheid van Patience, weduwe van de ondertussen overleden Chevalric.

Het leven van Fritz verandert drastisch als Chade hem onder zijn hoede. Chade is de bastaard broer van Vlijm en de persoonlijke moordenaar van de koning. Chade ziet in Fritz zijn ideale opvolger.

Ondertussen groeit de band met zijn oom, Veritas die nu kroonprins is geworden. Omdat hij ook het bloed van hetkoningsgeslacht heeft, van de Zieners, heeft hij ook het Vermogen, een vorm van magie waarmee ze op grote afstand kunnen zien. Hij wordt in het Vermogen opgeleid door de sadistische Galen, die zijn gave zwaar verknoeit.

Het Koninkrijk komt in oorlog met de Rode Kapers, een volk uit het noorden dat met schepen aanvallen uitvoert op de kustgebieden en mensen gevangen neemt en ontzield terugstuurt. Deze ontzielden hebben geen enkele affiniteit meer met hun verleden en zien enkel maar doden en eten. veritas gebruikt zijn Vermogen om de Kapers tegen te houden zoveel hij kan, maar de overmacht is te groot. Uit politieke beweegredenenwordt er een huwelijk gesloten tussen Veritas en prinses Kettricken uit het Bergrijk.

Fritz gaat op de diplomatieke missie mee maar komt onderweg te weten dat de andere prins, prins Regaal, een moordaanslag voorbereidt tegen Veritas. Hij kan de aanslag verijdelen en de koning op de hoogte brengen, maar Vlijm vergeeft zijn zoon.

Stijl

Robin Hobb schrijft ongegeneerd en heel ongedwongen. Ze karakteriseert de personages heel klaar en duidelijk en geeft ze duidelijk menselijke gevoelens mee. De personages zijn geen archetypes maar mensen van vlees en bloed, met hun kwaliteiten en vooral hun gebreken.

Appreciatie