De uitgiftes

Cover: Paperback
Pagina's: 496
Gepubliceerd in 2008
Uitgegeven door
ISBN: 9024528607

Sanctum

Verhaal

Sanctum is het op zichzelf staande vervolg op Ritus, hoofdpersoon Eric von Kastell is gebleven! Rome, eeuwige stad, hoeder van oeroude geheimen. Hierheen leiden vanuit het eigentijdse heden de sporen van een verschrikkelijke vervloeking. Opnieuw is een hoofdrol weggelegd voor Eric von Kastell, waarheidsvinder, die het kwaad niet ongewroken of onbestraft te werk zal laten gaan. En opnieuw treft Eric op zijn speurtocht naar de waarheid een bewonderenswaardige vrouw, Gregoria, de abdes van een ontwijd klooster die in de achttiende eeuw voor haar leven moest vechten. Eric en Gregoria zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden door de heiligste Substantie op deze aarde: het Sanctum, dat wonderen kan bewerkstelligen... of een vroegtijdige dood.

Stijl

Appreciatie