De uitgiftes

Uit de reeks Legenden van de Alfen

Cover: Paperback
Pagina's: 446
Gepubliceerd in 2010
Uitgegeven door
ISBN: 9024531411

Uit dezelfde reeks:

Gerechtvaardigde Toorn
Dagen van vergelding
Gerechtvaardigde toorn

Gerechtvaardigde toorn

Verhaal

Met veel vuur en met inzet van zijn ongebreidelde fantasie vertelt Markus Heitz het verhaal van de alfen Caphalor en Sintoras, toont hij hun kant van de geschiedenis van de strijd die werd gevoerd in De Dwergen. De alfen gaan geen enkele strijd uit de weg. Ze worden door hun vijanden gevreesd, hun slaven volgen hen gedwee. Maar hun macht is niet onbegrensd. Het alfenrijk, Dson Faimon, is verraden en nu treffen de alfen voorbereidingen om in de grootste veldtocht ooit hun vijanden voorgoed te verslaan. Om over de uitkomst van die strijd geen twijfel te laten bestaan, willen de alfen Caphalor en Sintoras een machtige demon voor zich winnen, om zodoende het alfenleger onoverwinnelijk te maken. Over het uiteindelijke doel van de krijgstocht verschillen de beide alfen evenwel ernstig van mening. Voor Caphalor is het voldoende om de grenzen van het alfenrijk veilig te stellen en te vrijwaren voor indringers. Sintoras wil echter meer, hij wil niets liever dan het gehele Veilige Land aan de heerschappij van de alfen onderwerpen...

Stijl

Appreciatie