De schrijvers

Auteur: Jennifer Fallon
Illustrator:
Vertaler:

Van dezelfde auteur:

Damin Wolfsblad
Marla Wolfsblad
Wolfsblad voor altijd

De uitgiftes

Uit de reeks Wolfsblad

Cover: Paperback
Pagina's: 526
Gepubliceerd in 2010
Uitgegeven door Luitingh Sijthoff Fantasy
ISBN: 9024531993

Uit dezelfde reeks:

Marla Wolfsblad
Damin Wolfsblad
Wolfsblad voor altijd

Damin Wolfsblad

Verhaal

Marla Wolfsblad onderwijst haar zoon Damin in de Regels om Macht te Krijgen en te Gebruiken. Inmiddels zijn er acht jaar verstreken sinds Marla Wolfsblad haar echtgenoot ten grave droeg en zelf de troon opeiste. Nu moet ze haar zoon Damin de noodzakelijke vaardigheden bijbrengen om het gekonkel en de intriges aan het hof te kunnen overleven, want van verschillende kanten wordt met begerige ogen naar de troon van Hythria geloerd. Damin toont zich een goede leerling als Marla hem onderwijst in de Regels om Macht te Krijgen en te Gebruiken. Maar als Damin de leeftijd nadert die het hem mogelijk maakt de troon te bestijgen, wordt de druk die op hem wordt uitgeoefend om zich terug te trekken allengs groter. Het hoofd van het Tovenaarsgilde, Alija, de hoge arrion, doet haar best om Damin uit de weg te ruimen. Het is uiteindelijk aan Damin te bepalen wie hij kan vertrouwen en wie niet. Kortom, welke maatregelen hij moet nemen om zijn geboorterecht te kunnen opeisen.'

Stijl

Appreciatie