De uitgiftes

Uit de reeks De Kronieken Van Valisar

Cover: Paperback
Pagina's: 432
Gepubliceerd in 2010
Uitgegeven door
ISBN: 9024531292

Uit dezelfde reeks:

Het Bloed van de Tiran
De Razernij Van Een Koning

Het Bloed van de Tiran

Verhaal

Wraak, liefde en eeuwenoude magie, de grondtonen van de tweede 'Valisar'. Tien bewogen jaren zijn verstreken sinds de barbaarse krijgsheer Loethar met zijn onoverwinnelijke legerschare van de steppen van Likuria optrok tegen het koninkrijk Penraven. De regerende dynastie werd overrompeld, dorpen en steden gingen in vlammen op. Ervan overtuigd dat het geslacht van de Valisaren volledig werd uitgeroeid, ziet Loethar het als een van zijn belangrijkste taken om de integratie van zijn steppevolk in het koninkrijk zo snel mogelijk te doen verlopen. Maar er is verzet, want het geslacht van de Valisaren leeft voort. In het geheim opererend vanuit het koninkrijk van een trouwe bondgenoot, die zodoende zijn eigen toekomst tot een onzekere maakt, staan de Valisaren op het punt het tegenoffensief te beginnen. Ze willen bloed zien, het bloed van een tiran...

Stijl

Appreciatie