Terry Goodkind

Biografie

De Amerikaanse schrijver Terry Goodkind (1948) werd geboren in Omaha Nebraska. Al van jongs af aan was hij gek op schrijven. Na de kunstacademie was Terry onder andere werkzaam als timmerman, natuurkunstenaar en vioolbouwer, maar na verloop van tijd besefte hij dat schrijven zijn echte passie was.
Lezen heeft Terry altijd moeite gekost, omdat hij dyslectisch is. Dit maakte hem een langzame lezer, en ook maakte hij veel schrijffouten. Op school werd hij uitgelachen en belachelijk gemaakt door leraren die zijn probleem niet herkenden. Desondanks bleef Terry lezen. Hij deed dit echter stiekem, zodat volwassenen hem er niet belachelijk mee konden maken. Tijdens het lezen verloor hij zich in andere werelden. Dit voelde hij niet als lezen, want bij lezen, dacht hij, hoorden saaie verhalen. Hij las niet, hij ervoer een soort 'verhalenmagie'.
Naarmate hij ouder werd, ging Terry steeds minder lezen. Wel bleef hij verhalen verzinnen, maar deze zette hij nooit op papier, bang als hij was om te veel spelfouten te maken. In het laatste jaar van de middelbare school kreeg Terry een lerares Engels die hem niet belachelijk maakte. Ze las de verhalen die hij als opdracht bij haar inleverde en stimuleerde hem om te blijven schrijven. Ze leerde hem ook hoe hij zijn schrijven kon verbeteren.
Tegenwoordig woont Terry Goodkind in Maine - in een huis dat hij zelf heeft gebouwd met zijn vrouw Jeri - en is fulltime schrijver. In zijn vrije tijd trekt hij er graag op uit, de wilde natuur in. De natuur die hem inspireert in zijn werk.

Stijl

De verhalen zijn fantasy, maar Terry Goodkind legt toch steeds de nadruk op de filosofische en menselijke thema's. Ook politiek wordt niet geschuwd. Mijn persoonlijke indruk is dat Terry Goodkind vooral rechts behoudsgezind is. Hij heeft een concreet en duidelijk beeld van wat goed en slecht is, en laat zijn personages zonder schroom dat wereldbeeld volgen.
Daarnaast laat zij zich ook beinvloeden door Ayn Rand en haar objectivistische filosofie: de mens als een heroisch wezen, met zijn eigen geluk als het hoogste ethische doel, met productieve prestatie als zijn nobelste activiteit en de rede als zijn enige absoluut, beschrijft in essentie het objectivisme.
De stijl van Terry Goodkind is recht door zee: de beschrijvingen typeren goed wat er nodig is om het verhaal te situeren, de personages zijn voldoende uitgediept en door de vele boeken hebben ze een bestaan op hun eigen ontwikkeld: het zijn levende mensen met hun troeven en tekortkomingen, hun dromen en hun angsten. Niet iedereen is goed of slecht, maar ze hebben nuances doorheen het volledige spectrum. Enkel sommige archetypes hebben enkel een goede of een duistere kant.

Situering

De Wetten van de Magie en alle andere afgeleide boeken, spelen zich af in een magische wereld, onderverdeeld in drie stukken: Westland, waar geen magie is, Middenland waar magie heerst en D'Hara. Het Westland is afgescheiden van de 'magische' landen met een ondoordringbare muur, gemaakt van de Onderwereld. Later in de verhalen, wordt deze muur neergehaald en stroomt de magie over alle landen. Nog later leren we dat deze landen de Nieuwe Wereld vormen, en dat er nog een Oude Wereld is met allerlei andere landen en volkeren.
De godsdienst is ingewikkeld en tegelijk simpel: de Schepper die het 'goede' gestalte heeft, de Wachter die alle leven wil vernietigen. Daartussen kent de wereld nog de Geesten, de zielen van gestorvenen die raad kunnen geven aan de levenden.